Certyfikacja drewna konstrukcyjnego – jak przebiega?

Jednym z istotnych elementów budowy jest wybór surowca najlepiej odpowiadającego na potrzeby użytkownika. Wobec tego innego materiału należy użyć konstruując dom, a jeszcze innego tworząc stolik do jadalni. Zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat certyfikacji drewna może pomóc w podjęciu trafnej decyzji.

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego to proces potwierdzenia spełniania przez surowiec obowiązujących norm wyznaczonych przez dyrektywę Unii Europejskiej. Oznacza to, że drewno cechuje się dobrą jakością oraz zachowaniem norm bezpieczeństwa. Certyfikacja drewna daje również informacje na temat jego parametrów. Drewno może być lite lub klejone, a dodatkowo różnić się pod względem odporności  na zginanie, średniego modułu sprężystości wzdłuż i w poprzek włókien, lub rozciągania wzdłuż i w poprzek włókien.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Firmy dla których ważne jest spełnianie określonych norm i ciągły rozwój powinno zainteresować wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. To norma zarządzania jakością dotycząca firm produkujących towary i usługi obowiązująca na całym świecie. Nadanie certyfikatu odbywa się poprzez niezależny audyt, podczas którego dokonywana jest obiektywna ocena rozwiązań stosowanych przez podmiot w dziedzinie zarządzania jakością. 

Audyt ISO 9001 – raport

Zadaniem audytora jest sprawdzenie czy przedsiębiorstwo spełnia wymagania zawarte w określonej normie ISO. W wyniku kontroli ocenia się, czy firma może uzyskać certyfikat. Dodatkowo sporządzony zostaje raport, który zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne spostrzeżenia dotyczące pracy przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest późniejsze wprowadzenie rozwiązań doskonalących zastosowany system zarządzania jakością. W efekcie firma może ciągle się rozwijać, a jakość świadczonych usług ulegać dalszej poprawie, co w przyszłości zagwarantuje przedsiębiorstwu silną i stabilną pozycję na rynku. 

Dodaj komentarz