Czy każdy może filmować dronem?

Rozwój technologii, coraz niższe ceny urządzeń oraz rosnące zainteresowanie ze strony hobbystów sprawiają, że drony stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Szeroko wykorzystywane są w różnych dziedzinach życia – od fotografii lotniczej i filmowania, poprzez transport towarów, aż po monitorowanie terenów. Pozwalają na wykonanie niesamowitych ujęć zza ptaka, które były dotąd zarezerwowane tylko dla bardzo wyspecjalizowanego sprzętu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy każdy może filmować dronem, a także jakie wymogi muszą spełniać osoby chcące korzystać z tych urządzeń do celów komercyjnych.

Regulacje prawne dotyczące korzystania z dronów w Polsce

W Polsce obowiązek posiadania zezwolenia na użytkowanie dronów wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2015 r., które reguluje kwestie użytkowania statków powietrznych bezzałogowych. Aktualnie regulacje prawne wprowadzają podział na trzy rodzaje dronów, w zależności od ich masy startowej oraz celu użytkowania.

Drony o masie startowej do 600 gramów – tzw. mikrodrony – można wykorzystywać do celów rekreacyjnych oraz edukacyjnych bez konieczności posiadania zezwolenia. W przypadku filmowania dronem w Trójmieście w celach niekomercyjnych, np. na własny użytek czy na potrzeby nauki, zazwyczaj można korzystać z takich właśnie dronów.

Natomiast dla dronów o masie startowej powyżej 600 gramów oraz do 25 kilogramów, wykorzystywanych zarówno do celów rekreacyjnych, jak i komercyjnych, wymagane jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Tego rodzaju urządzenie musi być zarejestrowane w Polskim Rejestrze Statków Powietrznych, a jego operator powinien posiadać uprawnienia pilota zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Kiedy obowiązkowe jest posiadanie zezwolenia na filmowanie dronem?

Zgodnie z obowiązującym prawem, zezwolenie na filmowanie dronem jest wymagane w przypadku wykonywania ujęć za pomocą tych urządzeń do celów komercyjnych oraz marketingowych. Obejmuje to także nagrania wykonywane na zamówienie osób prywatnych czy przedsiębiorstw. Osoby planujące korzystanie z dronów do takiego rodzaju zastosowań muszą przede wszystkim zgłosić się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w celu uzyskania zezwolenia. Procedura ta wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów, takich jak posiadanie uprawnień pilota, ubezpieczenie OC czy opracowanie specjalistycznego przeglądu stanu technicznego drona.

Dodaj komentarz