Dekpol podpisał list Intencyjny na budowę zakładu produkcyjno-magazynowego dla firmy Iglotex. Skomplikowana technologicznie inwestycja, przeznaczona dla lidera rynku żywności mrożonej w Polsce, zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w zaledwie osiem miesięcy. Oddanie do użytkowania obiektu o łącznej powierzchni około 24 400 m2 planowane jest na lipiec 2020 r.

Dekpol, w ramach usług generalnego wykonawstwa, będzie odpowiedzialny za realizację dużego projektu dla firmy Iglotex. Cała inwestycja powstanie w miejscowości Skórcz w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Koncepcję funkcjonalną, architektoniczną, kompleksowe zarządzanie inwestycją oraz nadzór inwestorski Iglotex powierzył firmie Project Management Sp. z o.o. z Warszawy.

Wybudowane zostanie łącznie około 24 400 m2 powierzchni. Ze względu na specyfikę działalności zleceniodawcy, aż 6 500 m2 zajmą mroźnie. Pozostałe 17 900 m2 powierzchni będzie przeznaczone na chłodnie, działalność produkcyjną oraz część socjalno-biurową konieczną dla zapewnienia komfortowych warunków pracy. Budowany obiekt będzie miał zróżnicowaną wysokość. Część wyższa będzie miała ok. 13,5 metra,  a niższa  ok. 10,5 metra.

Przygotowania do realizacji inwestycji ruszają jeszcze w tym miesiącu, a jej zakończenie planowane jest na lipiec 2020 r. Przy czym już w maju przyszłego roku rozpoczną się procedury związane z rozruchem technologicznym.

Wyzwaniem będzie duże tempo planowanych prac, które zajmą zaledwie osiem miesięcy. Ten czas zostanie wykorzystany na opracowanie projektu inwestycji, uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń, wykonanie prac budowlanych i przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Do tego sam obiekt będzie bardzo zaawansowany technologicznie. Konieczne będzie zastosowanie bardzo precyzyjnej instalacji wentylacyjnej z możliwością dokładnego sterowania wilgotnością oraz temperaturą w różnych pomieszczeniach. Wymagany będzie również montaż efektywnej instalacji elektrycznej. Poza tym cały obiekt będzie musiał spełniać wysokie normy jakościowe opracowane dla produktów spożywczych.

„Chętnie podejmujemy się realizacji skomplikowanych projektów. Szybkie tempo budowy będzie możliwe dzięki bardzo precyzyjnej organizacji prac, przy elastycznej współpracy z Inwestorem. Z pewnością pomoże nam wieloletnie doświadczenie, jakie zdobyliśmy w wykonawstwie dużych inwestycji. Oczywiście planujemy zastosowanie wielu rozwiązań inżynierskich, które przyspieszą realizację budowy” – powiedział Michał Skowron, Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.

Dekpol jest ekspertem w budowie obiektów logistycznych, produkcyjnych, przemysłowych, centrów handlowych oraz pozostałych obiektów kubaturowych. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Grupa realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 500 mln zł netto.

Dodaj komentarz