Podczas ubiegania się o kredyt brana jest pod uwagę zdolność kredytowa, historia kredytowa i wkład własny. Wszystkie te czynniki wpływają na punktację banku i pozytywną lub negatywną decyzję kredytową.

Scoring, czyli zwiększ swoją zdolność kredytową

Zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości zarobków. Bank weźmie pod uwagę również inne wytyczne podczas wydawania decyzji kredytowej.

Zdolność kredytowa jest oceniania m.in. na podstawie wysokości wynagrodzenia, kwoty miesięcznych zobowiązań, stabilności zatrudnienia, historii kredytowej i wieku kredytobiorcy.  Nawet bez zmiany pracy lub podwyżki można zwiększyć swoją historię kredytową. Dobrym rozwiązaniem jest zlikwidowanie wszelkich kart kredytowych i linii debetowych. Nawet jeśli nie korzystasz z tych środków dla banku są to zobowiązania finansowe. W przypadku wysokiej kwoty kredytu można wydłużyć okres kredytowania i zmniejszyć wysokość miesięcznej raty. To będzie skutkowało poprawieniem zdolności kredytowej. Klient powinien też sprawdzić, czy nie widnieje w rejestrach BIK i BIG, które znacznie osłabiają historię kredytową. Przed wzięciem kredytu należy postarać się o uzbieranie odpowiedniej kwoty wkładu własnego.  POPRAWIONE Spłacone zakupy na raty zwiększają zdolność kredytową, ponieważ jest to rodzaj umowy z bankiem. Informacja o terminowych spłatach przekazywana jest do BIK, działa to zatem na korzyść kredytobiorcy. Stałe raty kredytu również wpłyną na zwiększenie zdolności kredytowej. W przypadku rat malejących początkowe większe kwoty mogą wpłynąć na decyzję kredytową. W trakcie starania się o kredyt nie należy składać zbyt wielu zapytań do banków. Skutkować to może obniżeniem punktacji BIK i zmniejszeniem szans na pozytywną decyzję banku.

Historia kredytowa, co jest brane pod uwagę?

Aby wziąć kredyt dobrze jest  mieć historię kredytową w BIK. Dobrym rozwiązaniem na zbudowanie pozytywnej historii kredytowej jest wzięcie małego kredytu i regularne spłacanie. Spłacony kredyt może znacznie podwyższyć scoring bankowy. Jeśli klient nie brał nigdy żadnego kredytu, bank nie wie czego może się po nim spodziewać i możliwe jest udzielenie odpowiedzi odmownej. Swój stan zobowiązań należy regularnie sprawdzać w BIK, a w razie potrzeby poprawić historię kredytową. Z przyznanych przez bank kart kredytowych i debetowych należy korzystać rozsądnie. W raporcie BIK znajdują się dokładne informacje dotyczące każdorazowego wykorzystania limitu. Na historię kredytową i scoring bankowy ogromny wpływ ma terminowość spłat rat kredytu. W przypadku problemów ze spłatą należy poinformować bank o tym fakcie. Wspólnie z doradcą finansowym na pewno uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. Banki zwracają także uwagę, czy klient korzystał z chwilówek, które są negatywnie oceniane. Jeśli posiadasz negatywną historię kredytową, możesz po zakończeniu okresu spłaty poprosić bank o usunięcie tych danych. BIK będzie przetwarzał te dane przez 5 lat, a następnie zostaną usunięte.


Zarabianie na nieruchomościach, najmie i sprzedaży


Ocena BIK

Przed udzieleniem kredytu specjalista z banku musi ocenić ryzyko, z jakim wiąże się pożyczenie pieniędzy konkretnemu klientowi. Pomocny będzie wówczas scoring bankowy, czyli ocena punktowa. Im klient posiada więcej punktów, tym bardziej wiarygodny jest dla banku. Stosowana ocena BIK pomoże instytucjom bankowym określić ryzyko kredytowe. Banki mogą korzystać z różnych modeli oceny oraz akceptować różnorodne poziomy ryzyka przy różnych produktach bankowych. Ocena BIK przyjmuje wartość od 1 do 100 i zawiera wyjaśnienia, jakie elementy wpłynęły na scoring bankowy. Im więcej punktów, tym większe prawdopodobieństwo, że klient wywiąże się ze zobowiązania finansowego.

Na wysokość oceny punktowej mają wpływ 4 grupy czynników. Pierwsza z nich to terminowość, która znacznie podnosi ocenę punktową. Jeśli spłacasz swoje zobowiązania na czas, skutkować to będzie wypracowaniem pozytywnej oceny BIK. W przypadku zaległości w spłatach ocena spada, a jej poprawę uzyskamy dzięki uregulowaniu zadłużeń. Druga grupa to korzystanie z kredytów i kart kredytowych. Częste wykorzystywanie limitów wpływa niekorzystnie na ocenę, ponieważ zachowanie interpretowane jest jako ryzykowne. Trzecia grupa to wnioskowanie, czyli ocena jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy składałeś wnioski o kredyt. Jeśli w krótkim czasie starałeś się o kilka kredytów, to zachowanie ocenione zostanie negatywnie. Ostatnia grupa czynników to doświadczenie, które polega na ocenie długości historii terminowo spłacanych kredytów. Aby spłacone terminowo zobowiązania były brane pod uwagę przy naliczaniu oceny BIK, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. BIK a kredyt hipoteczny

Ocena BIK i zawarta w niej historia kredytowa mają ogromne znaczenie w przypadku starań o kredyt hipoteczny. Opóźnienia w spłacie wcześniejszych zobowiązań mogą znacznie utrudnić proces przyznania nowego kredytu. Historia zawarta w BIK to wskazówka dla kredytodawców informująca o potencjalnie kłopotliwym kliencie. Margines tolerancji jest większy w przypadku ubiegania się o krótkoterminowy kredyt. Wyższe ryzyko oznaczać może dla klienta mniej korzystne warunki kredytu z podwyższonym oprocentowaniem. Wnioski klientów z nieprzychylną historią kredytową będą rozpatrywane bardziej wnikliwie. Niektóre banki gotowe są udzielić kredytu hipotecznego klientom posiadającym małe zadłużenia z krótkim terminem opóźnienia. Dane o opóźnieniu w spłaceniu długów widnieje w BIK przez 5 lat. Banki oceniają zazwyczaj najświeższe zdarzenia dotyczące historii kredytowej. Na decyzję o przyznaniu kredytu będą miały wpływ zdarzenia z ostatnich 12 miesięcy. Każdy bank może mieć trochę odmienną procedurę analizy naszej wiarygodności. Pamiętajmy też, że każdy przypadek jest indywidualny i będzie w taki sposób traktowany przez bank.


O tym jak zacząć zarabiać na flipach czytaj tu:
http://managerplus.com.pl/od-zera-do-flipera-jak-zaczac-przygode-z-flipowaniem/


Dodaj komentarz