Inspektor nadzoru dendrologicznego – co należy do jego obowiązków?

Rozwijający się proces inwestycyjny pociąga za sobą coraz większe obostrzenia dotyczące obowiązku ochrony środowiska. Jednym z takich elementów staje się właśnie nadzór dendrologiczny, który coraz częściej jest wymagany podczas realizacji inwestycji. Powstaje zatem pytanie, skoro nadzór dendrologiczny jest konieczny to za co on odpowiada i jaki powinien być jego zakres obowiązków?

Inspektor nadzoru dendrologicznego – czym się zajmuje?

Wiele firm, specjalizujących się w projektowaniu terenów zieleni oraz wykonywaniu prac z nimi związanych, oferuje szeroki zakres usług dotyczących nadzoru dendrologicznego, który dotyczy ochrony drzew znajdujących się na terenie inwestycyjnym. Oferta przede wszystkim obejmuje przede wszystkim opinie inspektora dendrologicznego, czyli ocenę stanu drzew. Do głównych zadań takiego specjalisty należą między innymi ocena sanitarna drzewostanu, weryfikacja projektu, kontrola dotycząca ochrony gatunków zagrożonych, kontrola i nadzór wykonywanych prac oraz monitoring drzewostanu. Inspektor nadzoru dendrologicznego w Gdańsku musi zatem dbać o szereg istotnych aspektów.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru terenów zieleni?

Bardzo podobnym stanowiskiem jest inspektor nadzoru terenów zieleni. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji związanych z terenami zieleni. Dba również o prawidłowy przebieg prac i jakość stosowanych materiałów, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Zajmuje się tworzeniem specjalistycznych ekspertyz na każdym etapie prac – od projektowania, przez wykonawstwo, po pielęgnację zieleni.

Pomaga on w fazie przedprojektowej, która opiera się na dokumentacji inwestycji, dokumentacji budowlanej oraz zamówieniach. W przypadku fazy projektowej sprawdza on cały projekt i kosztorys, a także zapewnia doradztwo i kontrolę zgodności projektu z wymogami przepisów prawa budowlanego. Określa również prawa ochrony środowiska oraz dostosowuje się do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Finalna faza to moment realizacji. Wtedy też następuje kontrola inwestycji i zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia SIWZ. Projektowanie terenów zieleni to bowiem niezwykle odpowiedzialne zadanie, a zwłaszcza w przypadku inwestycji dla mieszkańców danego miasta.

Dodaj komentarz