Inwentaryzacja budynku – co to jest? Co trzeba wiedzieć?

Przygotowywanie się do inwestycji budowlanej oznaczać będzie dopełnienie wielu formalności. Jeżeli pierwszy raz stajemy przed koniecznością przebudowy budynku albo do rozbudowy, to może się okazać, że będzie potrzebna inwentaryzacja. W takich okolicznościach musimy skontaktować od razu z jakimś doświadczonym projektantem, który doskonale wie, jakie czynności muszą być wdrożone i jaka dokumentacja będzie wymagana.

Po co nam ta cała dokumentacja?

Niezbyt doświadczeni inwestorzy czasami zastanawiają się, po co jest ta cała dokumentacja. Otóż wszelkie prace budowlane przewidujące przeróbki i rozbudowę nieruchomości, muszą być zgodne z przepisami. Dlatego za każdym razem będzie tworzona inwentaryzacja budynku.

Dopiero wtedy można przystąpić do poważnego remontu. Problemy też czasami mogą się pojawiać, gdy budynek został wybudowany wiele lat temu i dokumentacja zaginęła. Wówczas będzie spoczywać na barkach projektanta ważne zadanie dokonania odpowiednich pomiarów i oceny nieruchomości. 

Tylko wyspecjalizowane firmy powinny zajmować się przygotowaniem niezbędnych planów. Trzeba po prostu sporządzić bardzo szczegółową dokumentację techniczną konkretnego obiektu. Będzie to dokonane na podstawie bieżącego stanu domu albo innej nieruchomości. Sprawdzone muszą być wszystkie parametry budynku, aby można było dać rzetelny obraz techniczny domu albo innego obiektu.

Inwentaryzacja w praktyce

Inwentaryzacją będziemy więc nazywać opis tego budynku, czyli chodzi o te najbardziej istotne i charakterystyczne cechy. W grę będą wchodziły tutaj także plany i rysunki, które przedstawiają najważniejsze dane. Inwentaryzacja to także opis mówiący, gdzie konkretnie jest budynek zaizolowany. Z niej można się dowiedzieć, jaka jest wielkość i wymiary nieruchomości, ale także rozkład wszystkich pomieszczeń. Wskazuje się tu ilość kondygnacji. Można znaleźć także informacje o wykorzystanych materiałach budowlanych.

Dodaj komentarz