Jak zorganizować legalizację pracy cudzoziemców?

W ostatnich latach cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych. Należy stworzyć im odpowiednie warunki do pracy, dlatego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni wiedzieć, jak to zrobić. Praca cudzoziemca odbywa się na nieco innych zasadach niż Polaka. Warto wiedzieć, jak zorganizować legalizację pracy cudzoziemców.

O co należy zadbać zatrudniając obcokrajowców?

Praca cudzoziemców różni się od pracy Polaków. Jedną z nich jest równość w wynagrodzeniu. Warunki zatrudnienia obcokrajowca nie mogą być mniej korzystne niż te, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy. Legalizacja pracy cudzoziemców w Krakowie wymaga też specjalnych dokumentów. Potrzebny będzie dokument uprawniający cudzoziemca do pracy na terenie kraju, czyli zezwolenie na pracę lub pracę sezonową. Oprócz tego należy uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do podpisania umowy z cudzoziemcem, jednakże w języku, który jest dla niego zrozumiały. Aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce, musi mieć tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy. Jednakże o taki tytuł ubiega się sam cudzoziemiec. Dodatkowo obcokrajowcy podejmujący pracę w Polsce powinni mieć zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę, jednakże stosuje się także uproszczoną procedurę powierzenia pracy cudzoziemcowi. 

Co warto wiedzieć o legalizacji pracy cudzoziemców?

Legalne zatrudnienie obcokrajowców jest możliwe tylko wtedy, kiedy mają oni właściwe dokumenty pobytowe. Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemców bez ważnej wizy lub karty pobytu, podejmuje nielegalne zatrudnienie i grozi to grzywną nawet do trzydziestu tysięcy.

Powinniśmy wiedzieć, że istnieją specjalne firmy, które pomagają w zatrudnieniu cudzoziemców. Obsługa prawna cudzoziemców w Krakowie to bardzo przydatna usługa, z której warto skorzystać, jeśli dotąd nie zatrudnialiśmy obcokrajowców. Należy pamiętać, aby zgłosić takiego pracownika do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia. Pracodawca musi również wypełnić obowiązki informacyjne.

Dodaj komentarz