Jakie kompetencje zdobędziesz dzięki studiom podyplomowym na kierunku Menedżer Energii?

Branża energetyczna na całym świecie jest aktualnie w trakcie dynamicznych zmian. Odpowiednie zarządzanie energią to jedna z najważniejszych kwestii w każdej organizacji i stanowi istotny element polityki energetycznej. Zaraz po zarządzaniu jakością, informacją czy bezpieczeństwem, zarządzanie energią jest najczęściej wdrażanym systemem. Do tego celu niezbędni są specjaliści z zakresu zarządzania energii. Wybór zawodu, związanego z tym sektorem, otwiera przed absolwentami studiów szerokie możliwości zatrudnienia.

Czym zajmuje się menedżer energii?

Menedżer energii specjalizuje się przede wszystkim w zarządzaniu energią. Ponadto posiada umiejętności pozwalające na optymalizację zużycia energii oraz jest w stanie pozyskiwać nowe rozwiązania dla branży energetycznej. Menedżer energii może znaleźć zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach energetycznych, jednostkach samorządowych i we wszystkich miejscach, gdzie niezbędne jest obniżanie kosztów energii. Zarządzanie energią obejmuje zarówno analizę i kontrolę, jak i planowanie oraz organizację.

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Energii

Studia podyplomowe na tym kierunku cieszą się coraz większą popularnością i są skierowane do osób zainteresowanych problemami zarządzania energią. Słuchaczami mogą zostać te osoby, które ukończyły studia licencjackie, magisterskie lub inżynierskie na pokrewnych kierunkach. Wiedza teoretyczna na tym kierunku dotyczy wielu dziedzin, w tym prawa, ekonomii i ochrony przyrody, ale warto, wybierając studia podyplomowe, zwrócić uwagę na możliwości zdobycia umiejętności praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten kierunek studiów?

Celem kształcenia w tym przypadku jest zdobycie wiedzy i kompetencji wymaganych do wykonywania zawodu menedżera energii. Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Energii adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie zarządzania energii. Skierowane są również do tych słuchaczy, którzy chcą uzyskać niezbędne kwalifikacje do objęcia stanowiska audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią.

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Energii w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać absolwent studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Dwusemestralne studia podyplomowe o charakterze niestacjonarnym oferują słuchaczom nowatorski program kształcenia, wzbogacony zajęciami praktycznymi. Edukacja na studiach podyplomowych w WSEiZ na kierunku Menedżer Energii umożliwia im zdobycie wiedzy oraz kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia audytu energetycznego. Zajęcia na studiach podyplomowych w tej warszawskiej uczelni prowadzi kadra doświadczonych wykładowców oraz praktyków z dziedziny ochrony środowiska. W toku studiów studenci poznają:

● aktualne rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania energii,

● możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej dotychczas wiedzy do optymalizacji kosztów zużycia energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,

● sposoby zarządzania energią w organizacji, gminie lub przedsiębiorstwie,

● narzędzia niezbędne do ochrony środowiska.

Dodaj komentarz