Kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową?

W zależności od przypadku rozdzielność majątkowa może być dobrowolna bądź ustanowiona na drodze orzecznictwa sądowego. Rozdzielność niesie ze sobą wiele korzyści, szczególnie jeżeli jeden z małżonków będzie miał mnóstwo długów. Kiedy ustanowienie rozdzielności majątkowej jest najbardziej zasadne?

Co należy wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa jest specyficznym małżeńskim ustrojem majątkowym, w którym każdy z małżonków posiada swój własny odrębny majątek, którym może zarządzać w dowolny sposób. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku gdy pomiędzy małżonkami panuje rozdzielność majątkowa nie oznacza, że w określonych sytuacjach nie mogą oni nabywać wspólnie różnego rodzaju praw majątkowych. W takim przypadku musi zostać jednak określony stopień ich udziału.

Rozdzielność majątkową można podzielić na kilka typów:

  • rozdzielność dobrowolną i przymusową;
  • zwykłą rozdzielność majątkową i rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Kiedy może zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa?

W zależności od okoliczności sposoby ustanawiania rozdzielności majątkowej mogą być nieco odmienne. W zdecydowanej większości przypadków to sami małżonkowie decydują się na sporządzenie takiego dokumentu, który sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Rozdzielność zgodnie z przepisami może być ustanowiona zarówno przed jak i po zawarciu związku małżeńskiego. Obowiązuje ona od dnia podpisania umowy pomiędzy małżonkami lub panterami.

Jeżeli sytuacja tego wymaga, małżonkowie mają prawo do złożenia wniosku w sądzie o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć to na drodze orzecznictwa sądowego muszą wystąpić ku temu stosowne przesłanki. Najczęściej ma to miejsce w przypadkach trwonienia majątku przez jednego z małżonków, rażącej niegospodarności czy zatrzymywania całego majątku przez współmałżonka wyłącznie dla siebie. Ponadto rozdzielność majątkową można uzyskać również w czasie separacji, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków czy też ogłoszenia przez niego upadłości konsumenckiej.

Co jest niezbędne do ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Poza umówieniem spotkania u notariusza, przy załatwianiu formalności związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej niezbędne będzie także zgromadzenie kilku ważnych dokumentów. Rozdzielność nie zostanie sporządzona bez:

  • dowodu osobistego każdego z małżonków,
  • umowy zawartej pomiędzy małżonkami w obecności notariusza,
  • odpisu aktu zawarcia małżeństwa,
  • dokumentacji przedstawiającej wycenę posiadanego majątku (tu nie ma konieczności zawierania powodów, dla których ma zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa).

Dowiedz się więcej na https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozdzielnosc-majatkowa-warszawa/

Dlaczego rozdzielność majątkowa to dobre rozwiązanie?

Istnieją pewne okoliczności, w których dla małżonków ustanowienie rozdzielności będzie niezwykle korzystne. Przede wszystkim jest to sytuacją, w której jedno z nich decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu drugi z małżonków zyska ochronę przed jego nietrafionymi decyzjami biznesowymi i potencjalnymi długami, jeżeli okaże się, że biznes jest nieopłacalny. Rozdzielność majątkowa będzie również dobrym rozwiązanie w przypadku, gdy jeden z małżonków pracuje w zawodzie obarczonym dużą odpowiedzialnością finansową za popełnienie błędów.

Dodaj komentarz