Na czym polega finansowanie faktur?

Finansowanie faktur cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Usługa ta jest często rozwiązaniem problemu braku płynności finansowej firmy i opóźnień w spłatach. Czym dokładnie jest i dlaczego warto się na niego zdecydować? Podpowiadamy.

Czym jest finansowanie faktur

Finansowanie faktur jest usługą, która pozwala na szybkie pozyskanie pieniędzy w przypadku realizowania płatności długoterminowej. Przedsiębiorca nie musi czekać aż klient zapłaci za usługę. Przekazuje on kopię faktury bankowi lub firmie zajmującej się faktoringiem/finansowaniem faktur, a ona wypłaca mu część kwoty. Reszta jest wyrównywana po zrealizowaniu płatności przez kontrahenta.

Jest to rozwiązanie skierowane do firm, które swoje funkcjonowanie opierają o płatności długoterminowe. Taka forma działalności wiązać się może z brakiem płynności finansowej oraz opóźnieniami w płatnościach ze strony klientów. Ten problem w dużym stopniu rozwiązać może właśnie finansowanie faktur. Osoby zainteresowane usługą zachęcamy do odwiedzenia strony https://pragmago.pl/finansowanie-faktur/.

Jakie są rodzaje faktoringu/?

Rodzaj świadczonej usługi zależy od wielu różnych czynników. Rodzaje faktoringu można podzielić między innymi ze względu na zakres ryzyka (pełny, niepełny, mieszany), podział terytorialny (krajowy, międzynarodowy), wiedzę dłużnika na temat zawartej pomiędzy stronami umowy (jawny, niejawny), czy też ramy świadczonych usług (globalny, pojedynczy).

Najważniejszym podziałem jest ten uwzględniający zakres ryzyka. Polega on na ustaleniu kto ponosi ewentualną odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. W faktoringu pełnym spoczywa ona na firmie świadczącej usługi faktoringu. To ona odpowiada później za wyegzekwowanie płatności. Odwrotna sytuacja występuje w faktoringu niepełnym, lecz często wybieraną opcją jest faktoring mieszany, czyli podział odpowiedzialności.

Jakie są zalety finansowania faktur sprzedaży?

Ogromną zaletą finansowania sprzedaży jest poprawa płynności finansowej naszej firmy. Warto o nią zadbać szczególnie w przypadku firm świadczących usługi oparte o płatności długoterminowe. Plusem faktoringu jest także szybkość świadczenia usługi. Firmy rozpatrują wniosek nawet w kilka godzin, jeżeli został on złożony w dzień robocz

Faktoring charakteryzuje się również dużą dostępnością. Korzystać z niego mogą duże, średnie i małe firmy, a także osoby prowadzące działalność jednoosobową, spółki z.o.o. oraz spółki jawne. Jest to usługa oparta na jasnych i prostych zasadach, bez zbędnych formalności.

 

Dodaj komentarz