Usługi geologiczne – co wchodzi w ich zakres?

Budując dom czy też stawiając budynek użyteczności publicznej, konieczne jest skorzystanie z usług różnych ekip zajmujących się poszczególnymi etapami budowy. Jednym z takich zespołów jest firma oferująca różnego rodzaju usługi geologiczne. Jaki jest zakres prac takich specjalistów?

Czym są usługi geologiczne?

Usługi geologiczne oferowane są przez zawodowców zajmujących się pomiarami i wszelkiego rodzaju badaniami z dziedziny geologii. Jedną z najważniejszych umiejętności posiadanych przez pracowników biura usług geologicznych są zdolności analizowania składu geologicznego terenu oraz przygotowywanie raportów i map geologicznych. Ponadto pracownicy tego typu firm przygotowują projekty związane z pracą w gruncie, na przykład projekty pod pompy ciepła czy studnie.

Firmy takie jak Usługi geologiczne i geotechniczne ­– GEOXX posiadają w swoich szeregach doskonale wykształconych pracowników, których wiedza i doświadczenie pomoże zarówno klientom indywidualnym, jak i deweloperom, przedsiębiorstwom budowlanym oraz biurom projektowym.

Zakres usług geologicznych

Usługi geologiczne mają bardzo szeroki zakres. Nie każda firma oferuje je wszystkie, ale każda z pewnością ma w swoim zakresie działań większość z nich. Najważniejsze usługi, z jakich można skorzystać to: badania geologiczne terenu zakładające sprawdzenie składu ziemi i przygotowanie map geologicznych oraz całej dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia budowy. Ta druga usługa jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala na ustalenie, czy teren wybrany pod budowę jest bezpieczny, czy nie grozi osuwiskami i czy nie trzeba zagęścić ziemi przed rozpoczęciem wykopów.

Firma oferująca usługi geologiczne zakłada również piezometry i prowadzi badania wód podziemnych i odkrytych. Jeśli chodzi o bardziej zaawansowane prace, specjaliści z tego typu firmy zapewnią pomoc w dopracowaniu projektów dróg, mostów, a także tuneli, a ponadto ocenią ryzyko związane z potencjalnymi katastrofami naturalnymi na sprawdzanym terenie.

Dodaj komentarz