Blisko trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców korzysta w Polsce z rozwiązań PropTech na terenie powierzchni magazynowych – wynika z raportu „PropTech na rynku magazynowym”, opracowanego przez SEGRO we współpracy z miesięcznikiem Eurobuild CEE. Te, jak i inne kluczowe wnioski, przedstawiono 21 listopada w Warszawie podczas oficjalnej premiery raportu.

W ostatnich latach PropTech szturmem wdarł się na rynek nieruchomości magazynowych, wyznaczając kierunek rozwoju dla całej branży. Firma SEGRO, deweloper, właściciel i zarządca powierzchni magazynowych, będąca liderem na rynku w obszarze innowacji oferowanych klientom, postanowiła bliżej przyjrzeć się temu, ile firm zna i korzysta z rozwiązań PropTech oraz jaki jest ich poziom wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania tych technologii.

Nowoczesne technologie kreatorem przyszłości

Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego na potrzeby raportu, dla 58% respondentów termin PropTech oznacza innowacyjne technologie w pojęciu ogólnym, a 38% ankietowanych utożsamia go z tego typu technologiami stosowanymi w branży nieruchomości. Choć przedsiębiorstwa nie zawsze od początku wiedzą, czym dokładnie jest PropTech, to praktycznie trzy na cztery badane firmy stosują takie rozwiązania. To pokazuje, że częściej niska świadomość, bardziej niż obszaru korzystania z innowacji, dotyczy samego nazewnictwa.

– Gdy pytamy ekspertów rynkowych, co ukształtuje rynek nieruchomości w najbliższej przyszłości, w pierwszej trójce odpowiedzi zawsze pojawiają się nowoczesne technologiepodkreśla Ewa Andrzejewska, redaktor naczelna Eurobuild CEE. – Jednak sztuką jest nie tylko zauważyć trendy rynkowe, ale również być ich kreatorem – dodaje.

Firmy stawiają na innowacje

Rozwiązaniami PropTech, które cieszą się największą popularnością wśród badanych przedsiębiorców są: oświetlenie LED (66%), czujniki światła w alejkach magazynowych (44%) oraz system zdalnego odczytu i kontroli mediów (22%). Mniej powszechne wśród ankietowanych są systemy automatycznie rozpoznające tablice rejestracyjne, z których korzysta na razie 18% respondentów oraz monitorowanie dachów obiektu z wykorzystaniem czujników, sensorów lub dronów, a także system BAS/BMS – stosowane przez co dziesiątego badanego przedsiębiorcę. Jednocześnie, nieco ponad 1/5 badanych zapowiada, że w niedalekiej przyszłości planuje korzystać z wyżej wymienionych systemów automatycznego rozpoznawania tablic oraz czujników światła w alejkach magazynowych.

– Nowe technologie wykorzystywane są nie tylko podczas eksploatacji obiektów, ale również na etapie ich projektowania. W parkach logistycznych SEGRO już od dłuższego czasu standardem są takie rozwiązania, jak oświetlenie LED, kompleksowy system monitoringu mediów czy system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych. Widać wyraźnie, że zdecydowana większość przedsiębiorców zauważa zalety innowacyjnych technologii mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

Przede wszystkim ekonomia

Bezpośrednie korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań PropTech na terenie powierzchni magazynowych dostrzega aż 89% przedsiębiorców. Do najważniejszych zaliczają oni korzyści ekonomiczne, związane z optymalizacją kosztów (60%) oraz ekologiczne (46%). Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na kwestie finansowe, ale również na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto, według blisko 90% przedsiębiorców takie innowacje wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju ich firmy.

– Inteligentne magazyny to przyszłość rynku logistycznego – pozwalają na usprawnienie łańcucha dostaw, uzyskanie oszczędności i ograniczenie wpływu na środowisko. Mając na uwadze zaufanie, którym od wielu lat obdarzają nas klienci, chcemy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i być pionierem w branży w zakresie innowacyjnych rozwiązań optymalizujących procesy w parkach SEGROpodkreśla Joanna Janiszewska, Dyrektor Regionalny SEGRO.

Badanie na potrzeby raportu „PropTech na rynku magazynowym” zostało przeprowadzone metodą ankiet elektronicznych i telefonicznych na reprezentatywnej grupie polskich przedsiębiorców przez wydawcę dwumiesięczników „Logistyka a Jakość” oraz „Nowoczesny Magazyn”.

Dodaj komentarz